EN
MENU

Fundacja

Fundacja MEAKULTURA skupia swoją działalność wokół Muzyki, Edukacji i Artystów, będąc jedynym w swoim rodzaju połączeniem niezależności, pasji oraz profesjonalizmu.

Nasze cele to w szczególności: promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertowa i wydawnicza, realizacja projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali (godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną).

MEAKULTURĘ tworzą eksperci z polskiego środowiska uniwersyteckiego i muzycznego oraz spoza granic kraju (Belgia, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania).

Fundacja MEAKULTURA, pomimo krótkiej historii swego istnienia, może pochwalić się dużymi osiągnięciami o niekwestionowanej wartości artystycznej i naukowej. Fundacji udało się także uzyskać wsparcie ważnych instytucji kultury w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, co sprawia, że jej marka staje się coraz bardziej rozpoznawalna.

Dr hab. Krzysztof Moraczewski o Fundacji i czasopiśmie meakultura.pl

 

STATUT - plik

Więcej na www.mea.org.pl

ADRES: Fundacja MEAKULTURA, Kościuszki 35/1, 44-100 Gliwice, Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY: Os. Pod Lipami 6L/117, 61-634 Poznań, Polska

E-MAIL: SEKRETARIAT FUNDACJI

STRONY INTERNETOWE: / www.meakultura.pl / www.savethemusic.eu / www.musicfrompoland.eu

NUMERY: KRS 0000431356 / NIP 6312646838 / REGON 24303047000000

ZARZĄD: dr Marlena Ilona Wieczorek (Prezes) / dr Ewa Maria Schreiber (Wiceprezes)

Komitet organizacyjny konkursu

dr hab. Krzysztof Moraczewski - Przewodniczący

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książki „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” (UAM, Poznań 2007). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. podczas spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników „Od wieży Babel do drapaczy chmur” (Poznań 2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego video wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.

dr Marlena Wieczorek - działania merytoryczne

Prezes Zarządu Fundacji MEAKULTURA oraz pomysłodawczyni koncepcji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych "KROPKA". Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zarówno od strony stricte naukowej, jak i związanej z kierowaniem wymagającymi projektami (np. gdy w Bibliotece Narodowej koordynowała pracę zespołu związanego z sektorem dźwiękowym i audiowizualnym). Swoja pasję badawczą związaną z muzyką polską ujawniła wybierając temat dysertacji doktorskiej, dedykowanej twórcy emigracyjnemu - Romanowi Maciejewskiemu. Chętnie poświęca się pracy twórczej, czego dowodem są liczne publikacje oraz stworzenie koncepcji niezależnego czasopisma internetowego o muzyce MEAKULTURA.pl, które od trzech lat z dużym sukcesem istnieje w świadomości osób zainteresowanych muzyką (nie tylko tzw. poważnej). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013 oraz 2017.

dr Ewa Schreiber - działania merytoryczne

Doktor muzykologii, magister filozofii i krytyk muzyczny. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya" (Warszawa 2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ewa Chorościan - działania promocyjne i PR-owe

Teoretyk muzyki (Akademia Muzyczna w Poznaniu i roczne stypendium na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz), a także licencjonowany matematyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Doktorantka w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2014 roku związana z czasopismem i fundacją MEAKULTURA. Współpracuje również z „Ruchem Muzycznym”, „Fragile”, Instytutem Muzyki i Tańca. W działalności naukowej skupia się na twórczości kompozytorów XX wieku i usiłuje nadążyć za muzyką najnowszą.

Anna Machulska - działania promocyjne i PR-owe

Absolwentka studiów na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, ze specjalizacją Śpiew Estradowy. Wokalistka i animatorka zabaw z dziećmi. Współpracowała z serwisami muzycznymi tuba.fm oraz nutafm.pl W kręgu jej zainteresowań znajduje się główne muzyka rozrywkowa (pop, r'n'b i soul)

Karol Furtak - działania promocyjne i PR-owe

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelskki. Pracownik Teatru Muzycznego w Lublinie. Aktywnie działa jako organizator wydarzeń muzycznych (nie tylko koncertów), krytyk i dziennikarz muzyczny (redakcje regionalne i ogólnopolskie) oraz, epizodycznie, jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Zawodowo interesuje się zagadnieniami związanymi z historią, estetyką i technikami kompozytorskimi muzyki XIX i XX wieku (zwłaszcza I połowy), a także krytyką muzyczną i jej rolą w procesach kształtowania kultury, szczególnie w Polsce. W swoim dorobku ma udział w sesjach naukowych o szerokiej tematyce, współorganizację wielu koncertów i eventów muzycznych na terenie lubelszczyzny - od edukacyjnych projektów dla dzieci, po wydarzenia prestiżowe z udziałem gości zagranicznych. Prywatnie - fan wszelkich nurtów awangardowych.

Anna Wyżga - działania promocyjne i PR-owe

Absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016) i studentka Rytmiki na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2016). Zawodowo nauczycielka przedmiotów teoretycznych w szkole średniej i rytmiki w przedszkolach. Współpracuje z Fundacją MEAKULTURA przy kampanii społecznej Save the Music oraz jako redaktor i dziennikarz w czasopiśmie meakultura.pl. Interesuje się kulturą popularną, uwielbia chodzić na koncerty i śpiewać w chórze.