EN
MENU

Jurorzy

W Jury Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA zasiadają co roku wybitni muzykolodzy, krytycy muzyczni, dziennikarze, publicyści, animatorzy życia muzycznego. W tym roku Jury obradować będzie w następującym składzie: Daniel Cichy, Joanna Maleszyńska, Anna Ignatowicz-Glińska, Agata Kwiecińska, Remigiusz Mazur-Hanaj, Mirosław Pęczak, Rafał Księżyk i Piotr Metz.

dr Daniel Cichy - Przewodniczący Jury

Doktor muzykologii i publicysta muzyczny. Dyrektor - Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Specjalizuje się we współczesnej twórczości kompozytorskiej oraz muzyce operowej. Pracę doktorską poświęcił życiu i twórczości Witolda Szalonka. Wykładał w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie związany z Instytutem Muzykologii oraz Katedrą Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako krytyk i publicysta muzyczny współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi cotygodniowe audycje popularyzujące muzykę klasyczną.

(fot. Radio Kraków)

dr hab. Joanna Maleszyńska

pracuje w Zakładzie Poetyki Historycznej i Krytyki Literackiej oraz w Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół związków literatury i muzyki. Jest autorką szeregu prac na temat musicalu i piosenki, której historii poświęciła swoją pracę habilitacyjną.

(fot. Konstancja Maleszyńska)

dr Anna Ignatowicz-Glińska

Kompozytorka, ukończyła studia kompozytorskie w klasie Prof. Włodzimierza Kotońskiego. Jest adiunktem w macierzystej uczelni (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), obecnie pełni także funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Jej utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wydawane (Norsk Musikforlag, PWM). Laureatka nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich. Jest członkiem ZAiKS, ZKP, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME) i Członkiem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”. Wielokrotna stypendystka ZAiKS, MKiDN i IMiT. Interesuje się także literaturą i piśmiennictwem muzycznym (publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej). W Jury reprezentuje Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

 (fot. Marta Skotnicka-Karska)

Agata Kwiecińska

Dziennikarka muzyczna, absolwentka kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (muzykologia, prawo). Od 2005 roku związana z Pr 2 Polskiego Radia, gdzie od 2012 do 2018 roku prowadziła autorską audycję „Five o'clock”. Obecnie prowadzi audycję „Po herbacie”. Od 2013 roku Redaktor Naczelna portalu Muzykoteka Szkolna poświęconego edukacji muzycznej prowadzonego przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny (dawniej NInA). Współpracowała także z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, w 2015 roku była Rzeczniczką Prasową 17. Konkursu Chopinowskiego. Publikowała m.in. w Ruchu Muzycznym, dwutygodnik.com, Tygodniku Powszechnym i Polskiej Redakcji Deutsche Welle.

dr hab. Mirosław Pęczak

Kulturoznawca, publicysta tygodnika „Polityka”. Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami uczestnictwa w kulturze, teorią i analizą kultury popularnej oraz problematyką subkultur i kultur środowiskowych. Opublikował m. in. Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013; Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014; Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992; Polska siła – skini, narodowcy, chuligani, BGW, Warszawa 1994.

Rafał Księżyk

Dziennikarz i krytyk muzyczny. W latach 90. współtworzył nową polską prasę muzyczną i popkulturą jako redaktor czasopism „Brum”, „Plastik”, „Antena Krzyku”, „Aktivist”. Jest współautorem autobiografii Tomasza Stańki „Desperado” (2010), Roberta Brylewskiego „Kryzys w Babilonie” (2012), Tymona Tymańskiego „AD/HD” (2013),Kazika Staszewskiego „Idę tam gdzie idę” (2015) oraz autorem monograficznego eseju „23 cięcia dla Williama S. Burroughsa” (2013).

(fot. Marcin Klaban/Studio MMP)

Remigiusz Mazur-Hanaj

etnograf, muzyk, animator kultury, wydawca, redaktor i publicysta. Muzyk w zespole Księżyc oraz zespole swojego autorskiego projektu Nagrania Terenowe Snów. Współtwórca ruchu "domów tańca" w Polsce, autor scenariuszy filmów dokumentalnych, wielu audycji radiowych, prowadzi wydawnictwo płytowe In Crudo. Inicjator powstania i redaktor naczelny wortalu MuzykaTradycyjna.pl oraz współtwórca leksykonu MuzykaRoztocza.pl. Juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zajmuje się muzyką tradycyjną oraz avant-folkiem. Publikował m.in. w "Kontekstach" czy "Ruchu Muzycznym", współautor Raportu o muzyce polskiej oraz Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Mieszka w Milanówku.

(fot. Kasia Huzarska)

Piotr Metz

Nagroda Indywidualna

Polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990–2001. Były redaktor naczelny miesięcznika Machina, pracował także w spółce Eurozet, radiu Eska oraz polskiej MTV. Od 2014 do 2016 był dyrektorem muzycznym Radia Kraków. Obecnie jest  dyrektorem muzycznym Programu III Polskiego Radia.