MENU

Głosowanie

Po raz drugi w historii Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych zapraszamy do głosowania publiczność! Nagroda Publiczności (ufundowana przez Zarząd Fundacji MEAKULTURA) trafi do rąk autora najlepszej książki o muzyce opublikowanej w roku 2017. 

Poniżej prezentujemy nominacje książkowe rekomendowane przez Jurorów Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych i Fundację MEAKULTURA. Oferta tematyczna jest bardzo zróżnicowana, bo obejmuje zarówno książki o muzyce klasycznej, jazzie, jak i o tańcu czy muzyce elektronicznej. Gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu! Głos na wybraną książkę można oddać klikając w napis "GŁOSUJ" zamieszczony na zdjęciu okładki.  Przypominamy, że jedna osoba może zagłosować tylko raz.

Głosowanie zakończy się 2 grudnia 2018 o godzinie 24.00

Pokażmy, że zależy nam na jakości polskich książek o muzyce!

Nagroda ufundowana przez Zarząd Fundacji MEAKULTURA

 

Rafał Ciesielski - Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy

Zachodnia kultura muzyczna, tworząc formułę publicznego życia muzycznego, włączyła weń przestrzeń refleksji o muzyce – krytykę muzyczną. Jej zadaniem było w pierwszym rzędzie komentowanie bieżących wydarzeń w dziedzinie muzyki, ale także podejmowanie wszelkich zagadnień związanych z kulturą muzyczną. Książka Rafała Ciesielskiego porusza temat nowego przedmiotu zainteresowania krytyki muzycznej XX stulecia - jazzu – postrzeganego początkowo w aurze egzotyki i tym samym odbieranego jako zjawisko godne uwagi.

 

Michał Klubiński - Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej

Monografia aktywności wybitnego polskiego dyrygenta-modernisty – Bohdana Wodiczki (1911–1985), autora wszechstronnego wskrzeszenia Teatru Wielkiego w Warszawie po II wojnie światowej, bezkompromisowego i zarazem naznaczonego tragizmem propagatora muzyki XX wieku. Praca omawia działalność dyrygenta, niemniej należy do gatunku szerzej traktującego tę działalność artystyczną, przejawiającą się nie tylko w samych koncertach, lecz w całości życia muzycznego. Opisany w niniejszej książce świat intelektualny artysty-wykonawcy należy w Polsce do rzadkości, a tym samym staje się cennością, o którą kultura muzyczna winna zabiegać i którą winna podejmować już w następnej epoce, po tej, do której sam artysta przynależał.

 

Stanisław Moryto - Muzyka z mojego życia

Autor książki, Stanisław Moryto, pieczołowicie zbiera wspomnienia, złożone z przeżytego czasu i przeżytej muzyki. Tytuł wspomnień wyraża to precyzyjnie: Muzyka z mojego życia i objawia autorską świadomość nadrzędności, albo niezbędność sztuki wobec istnienia. „Wszystko ma swój czas i jest, wyznaczona godzina na każdą rzecz pod niebem". Słowa Eklezjasty, świadomie przywołane przez autora Muzyki z mojego życia, stanowią naturalną kodę sprawozdawanych lat, wcale nie ostatnich z życia wybitnego twórcy, społecznika i menedżera.

 

Adam Kukla (red.) - Tadeusz Kościuszko – Artysta

Album zatytułowany Tadeusz Kościuszko – Artysta to wyjątkowa publikacja, powstała z okazji 200. rocznicy śmierci bohatera. Na całość publikacji składają się trzy komponenty. Pierwszy stanowi bogato ilustrowana książka, zawierająca popularnonaukowe eseje historyka sztuki – dra Pawła Ignaczaka oraz muzykologa – Adama T. Kukli, redaktora prowadzącego i autora koncepcji albumu. Dopełnieniem obu tekstów jest drugi i trzeci element, czyli dwanaście reprodukcji dzieł rysunkowych Kościuszki oraz zeszyt nutowy.

Ewa Stala - Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych to pozycja dla wszystkich zainteresowanych tym tańcem w mniejszym lub większym stopniu – stąd też podział wewnętrzny na dwie główne części. Część pierwsza, dla początkujących, jest opowieścią o jego narodzinach i ewolucji aż po dzień dzisiejszy, usytuowaną w kontekście historycznym, geograficznym i społecznym. Część druga, dla zaawansowanych, składa się z serii krótkich szkiców na temat obecności tanga w literaturze, kinie, sztukach plastycznych, jego filozofii, obecności w innych krajach etc. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona temu pięknemu i coraz popularniejszemu zjawisku kulturowemu, ale też próba pokazania, że tango to dużo więcej niż taniec.

Michał Libera, Michał Mendyk - M.U.Z.Y.K.A.

Czym jest muzyka? Gdzie jej szukać? Jak ją tworzyć? Muzycy i kompozytorzy zadają sobie te pytania od wieków. Ale w ciągu ostatnich 100 lat wielu z nich znalazło odpowiedzi, o jakich wcześniej nikomu się nie śniło. W muzyce współczesnej wszystko może się zdarzyć! I właśnie o tym opowiada ta książka. W 44 zwięzłych i przystępnych rozdziałach autorzy przedstawiają wybranych kompozytorów, muzyków i ich dzieła, ukazując na ich przykładach różnorodne sposoby myślenia o dźwięku, muzyce, komponowaniu oraz byciu muzykiem. Wśród bohaterów znajdziecie m.in. Johna Cage’a, Steve’a Reicha, Arnolda Schönberga, Karlheinza Stockhausena, Pawła Szymańskiego i Iannisa Xenakisa, a także The Beatles, Briana Eno, Einstürzende Neubauten, Kraftwerk czy Madonnę.

 

Andrzej Mądro - Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku

Jest to pierwsza monograficzna praca poświęcona muzyce elektroakustycznej, opublikowana przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie i jedna z niewielu, która zajmuje się tym obszernym nurtem muzyki na gruncie polskim. W pierwszych dwóch częściach omawia historię muzyki elektroakustycznej, jej media (elektrofony), nurty, poetykę, estetykę oraz wyjaśnia wiele pojęć, a w części ostatniej skupia się na twórczości elektroakustycznej wybranych kompozytorów polskich, wśród których nie zabrakło również twórców związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie, czyli Magdaleny Długosz i Marka Chołoniewskiego. Książka została wzbogacona o liczne fotografie, diagramy i przykłady nutowe oraz indeks nazwisk. Warto też nadmienić, że będąca podstawą książki praca doktorska Andrzeja Mądro otrzymała w 2016 roku prestiżową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Księdza Profesora Hieronima Feichta.