EN
MENU

Nagrody

 

W czwartej edycji konkursu Jury wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:

1. Grand Prix za najlepszy tekst o muzyce opublikowany w roku 2017

2. Nagroda Główna w kategorii artykuł/felietonNagroda Główna w kategorii recenzja/relacja 

3. Wyróżnienie dla debiutanta, czyli osoby, która dopiero rozpoczyna działanie w sferze publicystyki muzycznej

4. Nagroda Specjalna za tekst o muzyce polskiej opublikowany poza granicami kraju. 

statuetki konkursowe, projekt: Ewa Odyjas, fot. Bartosz Dąbrowski

W czwartej edycji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA przyznane zostaną nagrody finansowe ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

1. Grand Prix za najlepszy tekst o muzyce opublikowany w roku 2017 – 3.000 zł Fundatorem Grand Prix jest Instytut Muzyki i Tańca

2. Nagroda Główna w kategorii artykuł/felieton – 2.500 zł

    Nagroda Główna w kategorii recenzja/relacja – 2.500 zł

Fundatorem Nagród Głównych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

3. Wyróżnienie dla debiutanta - 1.500 zł 

Wyróżnienie przyznaje Dyrektor-Redaktor Naczelny PWM. Fundatorem nagrody dla debiutanta jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

4. Fundatorem nagrody rzeczowej dla laureata Nagrody Specjalnej jest Instytut Adama Mickiewicza

Zdobywcy nagród otrzymają także statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Adama Mickiewicza.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane, za zgodą autorów i pierwszych wydawców, na łamach czasopisma internetowego MEAKULTURA.

W tym roku przewidziana są także:

-Nagroda Specjalna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina za najlepszy tekst o muzyce klasycznej 1.500 zł

-Nagroda Specjalna Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich za działalność na rzecz muzyki w radiu i telewizji

- Nagroda Indywidualna Piotra Metza za tekst o muzyce popularnej

- Nagroda Fundacji MEAKULTURA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Nagroda Główna ma uhonorować i przybliżyć szerszej publiczności postaci ważne dla polskiej krytyki muzycznej, które często bywają niedoceniane lub po prostu nieznane poza wąskim kręgiem odbiorców jednego nurtu muzycznego. Celem konkursu jest bowiem kształtowanie właściwych wzorców krytyki muzycznej poprzez promowanie autorytetów w tej dziedzinie oraz podniesienie poziomu krytyki, zwłaszcza w mediach popularnych. Do nadsyłania swoich najlepszych tekstów zaproszeni są także blogerzy muzyczni.

Wyróżnienie dla debiutanta to szansa dla młodych twórców, którzy chcą odnaleźć swoje miejsce w środowisku. „KROPKA” może stać się dla początkującego pokolenia krytyków doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców swoich umiejętności. Ich osiągnięcia ocenią wybitni specjaliści w dziedzinie krytyki muzycznej.

Nagroda Specjalna kierowana jest do autorów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i publikują teksty poza granicami Polski. Kategoria ta ma zaprezentować dorobek zagranicznych muzykologów, dziennikarzy, publicystów, którzy swoją pracę poświęcili badaniu i promowaniu muzyki polskiej na świecie, a wiedza o nich bywa w naszym kraju znikoma.

Komitet organizacyjny konkursu współtworzą polscy naukowcy, doktoranci i wyróżniający się studenci kierunków humanistycznych. W Jury zasiądą natomiast wybitne osobistości kształtujące najważniejsze wydarzenia życia kulturalnego w Polsce, związane z działalnością instytucji kultury i nauki.

 

Głównym Współorganizatorem Konkursu oraz Fundatorem Grand Prix jest Instytut Muzyki i Tańca.

 

Konkurs otrzymał wsparcie z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 

Fundatorem nagrody dla debiutanta i partnerem konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne

 

 

Zorganizowano we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach
programu Polska Music


 

Fundatorem nagrody za najlepszy tekst o muzyce klasycznej jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina